Kompas osobisty
  • Obserwacja myśli i emocji

  • Rozwój niezależny od nowych technologii

  • Odkrywanie wrodzonych zdolności

  • Życie w zgodzie z naturalnym kierunkiem

Odkrywanie drogi życia.

Rozwój w zgodzie z naturalnym kierunkiem.