Kompas osobisty

by kompas

Wpisz swój email, otrzymaj informację o starcie projektu oraz o premierowej zniżce!

Prywatność: Twój adres zostanie wykorzystany jedynie w celu przesłania szczegółów o rozpoczęciu przedsprzedaży kompasu osobistego.

Kompas osobisty wspiera proces osiągania wewnętrznej spójności.

Występujący w postaci poręcznego kalendarza książkowego kompas osobisty to narzędzie samorealizacji, które zostało przeznaczone na 77 dni podróży przed i w głąb siebie.

Kompas został podzielony na 11 tygodniowych etapów, podczas każdego z nich będziesz miał/a okazję doświadczyć wpływu, jaki na codzienne życie wywiera przestrzeganie następujących cnót i wartości: waga słowa, spokój, ład, oszczędność, szczerość, pracowitość, umiarkowanie, czystość, pokora, sprawiedliwość i samodyscyplina. Wymieniona lista wartości oraz sposób pracy z nią zostały zainspirowane ponadczasową metodą opracowaną przez Benjamina Franklina.

Codziennie, oprócz zwrócenia szczególnej uwagi w stosunku do jednej z cnót możesz określać swoje postanowienia, autosugestie, obserwacje, praktykę wdzięczności. Na końcu każdego tygodnia znajduje się pamiętnik z podróży, w którym możesz wpisać swoje spostrzeżenia. Wszelkie instrukcje i wskazówki jak pracować z narzędziem znajdziesz w środku.

Konsekwentne i sumienne korzystanie z kompasu pomaga nabierać nowych, budujących nawyków, co przekłada się na zachowanie równowagi,  na każdej płaszczyźnie życia.

Działaj z powodzeniem!
Szczepan i Monika Zmarzlińscy, wydawcy KO

Wpisz swój email, otrzymaj informację o starcie projektu oraz o premierowej zniżce!

Prywatność: Twój adres zostanie wykorzystany jedynie w celu przesłania szczegółów o rozpoczęciu przedsprzedaży kompasu osobistego.

Top